08.02.2019

AKO FUNGUJE HYPERTROFIA?

Hypertrofia je slovíčko, ktoré sa v kulturistickom slovníku vyskytuje pomerne často. V preklade do slovenčiny to znamená zväčšenie, nadmerný rast niektorého orgánu alebo jeho časti zväčšením jednotlivých buniek. V jednoduchosti a pre naše potreby si vystačíme s označením, že svalová hypertrofia je rast svalov. 

Hypertrofia je nárast veľkosti orgánu alebo tkaniva zväčšením buniek, ktoré ho tvoria. A ak budeme hovoriť o svalovej hypertrofii, musíme hovoriť o dvoch typoch, ktoré sa všeobecne diskutujú:

  • Myofibrilárna hypertrofia
  • Sarkoplazmatická hypertrofia

Myofibrilárna hypertrofia – Myo znamená „sval“ a fibrila je „vlákno“ (vláknitá štruktúra). Myofibrily sú tvorené proteínmi, ktoré sa môžu zmršťovať, čo umožňuje svalom vykonávať ich obvyklú funkciu. Každé svalové vlákno obsahuje veľké množstvo myofibrilov. Myofibrilárna hypertrofia sa týka zvýšenia veľkosti a počtu myofibrilov vo svalových vláknach. To zvyšuje silu, s ktorou môžu svaly kontrahovať.

pastedGraphic.png

Sarkoplazmatická hypertrofia – „Sarco“ znamená telo „plazma“ je živá bunková hmota bez jadra. Sarkoplazma je teda gélovitá látka, ktorá obsahuje proteíny, glykogén, vodu, kolagén a ďalšie látky. Sarkoplazmatická hypertrofia je nárast objemu tekutých, nekontraktilných zložiek svalu (sarkoplazma).

Tu je jednoduchý obraz myofibrilárnej vs. sarkoplazmatickej hypertrofie:

pastedGraphic_1.png
pastedGraphic_2.png
pastedGraphic_2.png

Hypertrofia a svalové vlákna

Rast svalov je úzko spätý s typmi svalových vlákien. V skratke si ich popíšeme. 

Pomalé oxidačné vlákna

Pomalé oxidačné vlákna sa bežne označujú ako svalové vlákna typu I.  Hoci vlákna typu I majú vysoký obsah myoglobínu, obsahujú nízke hladiny glykogénu, pričom používajú aeróbnu glykolýzu na syntézu adenozín trifosfátu (ATP).

Vysoká oxidačná kapacita kvôli mnohým kapiláram a mitochondriám, ktoré obsahujú, im umožňuje pomalú únava, a preto im najviac vyhovujú vytrvalostné aktivity, ako je beh na dlhú vzdialenosť.

Rýchle oxidačné vlákna

Sa tiež označujú ako svalové vlákna typu IIa. Rovnako ako vlákna typu I, vlákna typu IIa majú vysoký obsah myoglobínu a veľa kapilár a mitochondrií, avšak namiesto nízkych zásob glykogénu je ich obsah glykogénu mierny, čo spôsobuje, že sú mierne odolné proti únave.

Súčasne majú rýchle kontraktilné rýchlosti a aktivitu myozín ATP-ázy, a preto sa najlepšie hodia na aktivity, ktoré využívajú ako energetické systémy anaeróbnu glykolýzu, tak aj aeróbne glykolýzy, ako je napríklad šprintovanie.

Rýchle glykolytické vlákna

Rýchle glykolytické vlákna, svalové vlákna typu IIb, nepoužívajú ako palivo kyslík. Vlákna typu IIb majú málo kapilár a mitochondrií a nízky obsah myoglobínu. Hoci vlákna typu IIb sú úplne závislé od glykogénu. No aj napriek tomu, že majú vysokú zásobu glykogénu, rýchlo sa vyčerpajú. To spolu s ich silnou kontraktilnou schopnosťou a rýchlou aktivitou Myosin ATP-ázy ich robí najvhodnejšími pre krátkodobé intenzívne alebo silné pohyby, ako je napríklad silový tréning alebo kulturistika.

Mechanizmus hypertrofie

Jednou z najbežnejších telesných aktivít, ktoré významným spôsobom prispievajú k hypertrofii sú silové cvičenia (vzpieranie, kulturistika). Keď začnete vykonávať silové cvičenia, najprv dôjde k zvýšeniu nervových impulzov, ktoré spôsobujú sťahovanie svalov. Toto samo o sebe vedie k zvýšeniu sily bez výraznej zmeny veľkosti svalov. Pokračovaním v tréningu sa objaví komplexná interakcia reakcií nervového systému, ktoré vedú k zvýšeniu syntézy bielkovín. V priebehu niekoľkých mesiacov začnú svalové bunky rásť, sú väčšie a silnejšie. 

Existujú dva základné komponenty potrebné k hypertrofii svalovej hmoty:

  1. svalová stimulácia,
  2. regenerácia. 

Svalová stimulácia – sa objavuje počas kontrakcie svalu, teda počas cvičenia. Zakaždým, keď sval vykonáva pohyb, dochádza ku kontrakcii. Táto opakovaná kontrakcia spôsobuje poškodenie vnútorných svalových vlákien. Po poškodení sú vlákna pripravené na regeneráciu, a tu vzniká rast. 

Regenerácia – po cvičení dochádza k oprave svalových vlákien. Svaly rastú v kľudovom režime. Nové svalové vlákna sa produkujú, aby pomohli vymeniť a opraviť poškodené. To je moment vzniku svalovej hypertrofie. 

pastedGraphic_3.png

Genetický vplyv na hypertrofiu

Hoci je proces hypertrofie rovnaký pre všetkých, vaše výsledky sa budú pravdepodobne od ostatných líšiť, aj keď budete cvičiť rovnaký tréning. Táto odchýlka vo výsledkoch je priamo dôsledkom genetického zloženia svalov každého z nás. U niektorých sa hypertrofia vyskytuje vo väčšej miere alebo je rýchlejšia. Ak ste vyhrali genetickú lotériu, pravdepodobne budete rásť ako z vody. Bohužiaľ, môže to byť aj naopak. 

Tvar a vzhľad svalov sú iné faktory, ktoré ovplyvňuje genetika. Niekto nikdy nebude mať pekný guľatý biceps. Tvar je daný dĺžkou šľachy svalu. Pri väčších svaloch je lepšie mať kratšie svalové šľachy.