07.02.2019

HLAVNÉ ZNAKY ŠPORTOVÉHO TRÉNINGU

Športový výkon je odborný termín používaný v kruhoch športovcov pomerne často. Je jedno, či sa jedná o športovcov vrcholových alebo rekreačných. 

 

Aby sa dalo hovoriť o športovom výkone alebo tréningu, tento proces musí obsahovať niekoľko spoločných prvkov. Pokiaľ športujeme veľmi obmedzene s nízkou frekvenciou a objemom, nie je možné túto aktivitu považovať za tréning alebo športovú aktivitu. 

 

„Športový tréning je zložitý a účelne organizovaný proces rozvoja špecializovanej výkonnosti športovca vo vybranom športovom odvetví alebo disciplíne“ (Choutka – Dovalil, 1991, s. 25).

 

ZNAKY ŠPORTOVÉHO TRÉNINGU

 • Cieľ
 • Organizácia (etapy športového výkonu)
 • Zložky športového výkonu: 
 • Intenzita
 • Objem
 • Dĺžka odpočinku
 • Spôsob odpočinku
 • Zložitosť zaťaženia
 • Periodizácia:
 • makrocyklus – polročný, ročný alebo viacročný tréningový cyklus
 • mezocyklus – viactýždenný tréningový cyklus
 • mikrocykus – týždenný (poprípade viacdenný) tréningový cyklus
 • tréningová jednotka

 

Ako môžete vidieť z diferenciácie vyššie, celý proces nie je vôbec jednoduchým procesom. Veľa skutočne špičkových športovcov (futbalistov, tenistov, hokejistov a samozrejme aj kulturistov) má svojich osobných trénerov, ktorí sa starajú o celý tréningový proces. Vďaka nim sa dokážu neustále posúvať na vyššiu úroveň a medzi špičkovými športovcami sú schopní zotrvať niekoľko rokov. 

 

Tým nechceme povedať, že každý jeden športovec potrebuje mať svojho osobného trénera. Pokiaľ má dobré vedenie ihneď od začiatku, eliminuje riziko zlyhania alebo vznik úrazov spôsobených nesprávnym postupom v tréningu. Za určitý čas je schopný trénovať sa sám, pretože vrchol športového tréningu je intuitívny tréning. 

pastedGraphic.png

Intuitívny tréning – je vrcholná úroveň skúsenosti športovca, kedy je jedinec schopný trénovať podľa aktuálnych pocitov. Je vnímavý smerom k signálom a potrebám svojho tela. Vie, kedy môže trénovať tvrdšie, uvedomuje si, kedy potrebuje tempo spomaliť. Intuitívny prístup sa nedá získať ihneď, je potrebná dlhoročná prax a neustála edukácia v oblasti športu, rovnako tak orientácia v smere k svojmu telu. 

 

Čo je cieľom športovej aktivity?

Ten z nás, kto sa už rozhodol z nejakého dôvodu športovať, robí to z určitého dôvodu. Tento dôvod môžeme nazvať aj cieľ, pretože pokiaľ nemáte cieľ, je veľmi ťažké sa niekam posunúť a to sa netýka len športového výkonu. Vo všeobecnosti môžeme športový cieľ definovať ako: 

„dosiahnutie čo najvyššej individuálnej úrovne športovej výkonnosti“.

Každý jeden z nás trénuje z odlišných dôvodov. Sú ľudia, ktorí chcú zlepšiť svoju telesnú kondíciu, niektorí chcú získať svalovú hmotu, iní zase schudnúť, nabrať viac sily, alebo vylepšiť telesnú kondiciu. Všade však dominuje pevne stanovený cieľ, ktorý chceme dosiahnuť. Dosahovanie jednotlivých cieľov však môže byť komplikovaným procesom. Sú jedinci, ktorí pracujú samostatne, iní využívajú služby trénerov a poradcov. Silové športy a najmä posilňovanie je oproti iným druhom športov špecifické v tom, že veľmi veľa najmä mladých ľudí začína so silovým tréningom bez akýchkoľvek skúseností a týmto si môžu privodiť viac zla, než osohu. 

 

Rozdelenie pohybových schopností

 

pastedGraphic_1.png

Kasa (2001) rozlišuje hybridné formy kondičných schopností (obrázok vyššie) a kombináciu medzi kondičnými a koordinačnými schopnosťami, ktoré nazýva špeciálnymi formami  hybridných schopností. Zaraďuje sem napríklad rýchlosť v koordinácií, silu v koordinácií, vytrvalosť v koordinácií atď. Z obrázku vyplýva, že jadrom telesnej činnosti je koordinácia, Na troch stranách sú špecifické schopnosti: vytrvalostné, silové a rýchlostné. Podľa kruhu sa jednotlivé pohybové zložky prelínajú a špecializovaným tréningom môžete rozvíjať každú jednu oblasť. Pokiaľ budete svoj tréning zameriavať na vytrvalosť, len ťažko môžete očakávať nadobudnutie obrovskej sily. Rovnako to tak platí aj pri silových športovcoch. Neočakávajte od kulturistov, že zabehnú 10 km.