08.02.2019

JE MORFOLÓGIA TELA BULLSHIT?

Ak sa, čo i len trochu, pohybujete vo svete fitness, kulturistiky a silového trojboja, nepochybujem, že nasledujúce výrazy - endomorf, mezomorf, ektomorf - sú vám viac než známe. Jedná sa o populárnu teóriu amerického psychológa W.H. Sheldona, ktorý, na základe pozorovania tisícov fotografií nahých tiel vysokoškolských študentov, rozpracoval generalizáciu troch základných, nemenných a genetických daných telesných typov. Podľa neho tri zárodočné listy, endoderm (vyvíja sa do tráviacej sústavy), ektoderm (vytvára pokožku a nervový systém), mezoderm (stáva sa svalov, srdcom a krvnými cievami), vznikajúce v prvých dňoch embryonálneho vývinu, sa líšia rozdielnym rastovým potenciálom, a sú tak zdrojom neskorších typových variácií. Len aby bolo jasno, u endomorfa prevažuje telesný tuk, ideálny mezomorf disponuje dostatočným množstvom svaloviny a ektomorf oplýva žalostným nedostatkom tukového či svalového tkaniva, následne sú, pre každý jeden konštitučný typ, uvádzané, k úspechu vedúce, tréningové a stravovacie metódy, vhodné športové zameranie a taktiež aj možná náchylnosť na zranenia.

 

Takže to by sme mali v skratke, po zadaní kľúčových slov do internetového prehliadača vám vybehne približne to isté, na pár tisíckach odkazov - a súhlasím, znie to ako veľmi logická, prepracovaná a jednoducho aplikovateľná teória. Ak si to, urob to, budeš to. Teda, asi. Je totiž dosť možné, že morfológia je proste bullshit?

 

Držme sa nite - skúste pátrať ďalej, zamerať sa na pozadie Sheldonovej publikácie - nenájdete nič. Teda inak, nič vierohodné, vedecké a rozumné - nič, na čom by ste chceli budovať celú svoju kulturistickú kariéru.

pastedGraphic.png

Poďme však poporiadku, autor uvedenej teórie bol psychológ (a nech akokoľvek privieram oči, to nie je synonymum slova vedec, lekár, nutričný poradca či fitness tréner), navyše veľký stúpenec eugeniky - veril, že prísnym výberom jedincov, ktorým sa dovolí mať deti, sa dá vytvoriť silná a prosperujúca rasa, spoločnosť by teda mala od plodenia detí odradiť tých členov, ktorí sú fyzicky, mentálne či sociálne „neschopní“ (a ak hádate, tak áno, to ste vy - extrémni endomorfi a ektomorfi). Jeho zistenia sú pôvodne aplikované len na mužov, domnieval sa, že ženy sú po fyzickej a psychickej stránke menej kvalitné.

 

K výsledkom publikácie sa dopracoval prostredníctvom pozorovania, ktoré je v súčasnosti, po splnení istých podmienok (napr. objektívnosť, systematickosť, cieľavedomosť), považované za relevantnú metódu získavania údajov, avšak, ako neskôr sám Sheldon priznal, jednotlivé dimenzie stanovoval intuitívne a tak povediac „od oka“,  a to nie je veda, iba subjektívne pocity a dojmy psychológa. Zároveň by bolo fajn uviesť, že vtedajšie vedecké poznanie malo len veľmi chabé poznatkami o genetike či biochémii.

Čo je snáď najdôležitejšie - to, s akým cieľom bola teória tvorená a to, ako sa používa dnes - sú dve diametrálne odlišné veci. Pôvodným zámerom nebolo odhadovanie atletického potenciálu či budovanie tvrdej a beztukovej svalovej hmoty, Sheldon sa snažil zistiť súvislosť medzi tvarom, veľkosťou mužského tela a temperamentovými charakteristkami, inak povedané, teória sledovala psychologické a vôbec nie fyzické ciele. Navyše, krátko po uvedení bola diskreditovaná aj ako súčasť psychológie.

 

Nechcem byť zlá, ale niečo také by sa, v dnešnom svete, asi len veľmi ťažko uplatnilo, ak sa však stále nájde niekto, kto verí, že práve bájny somatotyp môže za jeho neschopnosť schudnúť (pribrať, zosilnieť, atď. (doplň aktuálny problém)) - môžeme pokračovať.

 

Že vraj, na základe genetiky, existujú tri telesné typy - rozobraté na drobné - tri tvary ľudských tiel, tri typy svalov, tri typy kostí, tri typy spracovania jednotlivých živín, a zároveň, k jednotlivým cieľom vedúce, tri tréningové a stravovacie postupy. Znie to úchvatne jednoducho a absolútne rozumiem všetkým, ktorým vyhovuje pohodlie a nevedomosť horeuvedenej kategorizácie, lenže...

 

Nechápte ma zle, netvrdím, že na svet neprichádzame vybavení istými genetickými dispozíciami - práve naopak - genetika je rozhodujúci faktor úspechu človeka v kulturistike. Za gény neexistuje náhrada, žiadny doping nedokáže zmeniť genetickú štruktúru, je to proste nezvratný fakt. Podobne, ako sa niekto narodí s vyššou inteligenciou, tak existujú jednotlivci, ktorí sú viac atleticki naklonení, taký Arnold Schhwarzenegger vyzeral po roku cvičenia lepšie ako drvivá väčšina ľudskej populáce po niekoľkých rokoch systematického tréningu, ale sme až príliš rozdielni na to, aby sme sa zmestili do jednej z troch kategórií.

pastedGraphic_2.png

Genetické danosti sú nesmierne dôležité, o tom niet žiadnych pochýb, ale existuje aj ďalší rozhodujúci faktor - prostredie, alebo inak naša „starostlivosť“. Zásady biomechaniky a fyziológie sa nemenia na základe genetiky, bicepsové zdvihy sú stále bicepsové zdvihy, vysoká záťaž značí vysokú záťaž, kalorický prebytok znamená kalorický prebytok. Tieto a podobné premenné sú cieľové nie telové, nič z toho sa nemení vo vzťahu k určitému somatotypu, variabilná je naša reakcia na jednotlivé podnety.

 

Príliš často je somatotyp len ospravedlním za slabé tréningy, zlú stravu či nedostatočnú regeneráciu - chlapci, ktorí nikdy nemôžu pribrať (ale cvičia 3 hodiny a jedia sračky), dievčatá, ktoré majú v rode obezitu (ale večerajú nutellu), to všetko poznáte aj vy, však? Ale fakt, že nebudeš druhý Coleman, ešte neznamená, že nemôžeš vyzerať dostatočne svalnato a v okolí vzbudzovať rešpekt. Spoliehať sa na morfológiu je len zbytočné odvádzanie pozorností od vecí, na ktorých skutočne záleží a, do istej miery, aj možná prekážka pri dosahovaní skutočného genetického potenciálu, navyše s vysokou pravdepodobnosťou zlyhania.

 

Väčšina z nás chce nabrať svaly, ale niektorým somatotypom to, zdá sa, nie je súdené. Skúste však nad tým premýšľať - taký sval nie je nič viac či menej než bunky schopné kontrakcie, nemá typ, aspoň nie v ponímaní nejakej klasifikácie, ktorá by určovala ako ťažké či ľahké je ho získať. Je to jednoducho tkanivo zložené z bielkovín a tekutín, má úplne rovnakú fyziológiu či začínate budovať svoje telo so štíhlou alebo urastenou postavou. Bez ohľadu na vašu váhu, výšku a kompozíciu tela začínate s geneticky určeným väčším či menším množstvom svalov rozptýlených v hereditárne jedinečnom topografickom usporiadaní, ale to je len faktor, ako ďaleko musíte ísť, aby ste dosiahli svoj cieľ, nemá to nič spoločné s tým, ako rýchlo alebo ľahko dokážete vybudovať sval.

 

Miera svalového rastu závisí od adekvátnej výživy, vhodného tréningu a optimálnej regenerácie - nič z toho nezávisí od štítku, ktorým ste sa označili.

 

Čo sa týka tréningu - princípy a pravidlá sú aplikovateľné na každého, medzi najpodstatnejšie nemenné faktory patrí technika, progres a snaha. Technika bude vychádzať vždy z rovnakého bodu, no prispôsobovať sa bude individuálne vyskladanému jedincovi, progres znamená napredovať - zvyšovať opakovania, záťaž, série a pod., no a snaha značí mentálne nastavenie, prepojenie so svalom či tréningové nasadenie. Na tomto všetkom máte tréning od tréningu pracovať a zlepšovať sa. Premenné ako počet opakovaní či sérií, svalové kombinácie, výber cvikov a pod. sú o čosi menej dôležité a budú sa, v priebehu času a na základe odpovedí vášho tela, meniť. Držať sa prvého plánu, ktorý na vás vyskočí z googlu možno nebude najlepší nápad, ale môže slúžiť ako odrazový mostík k spoznávaniu vlastného tela. Dôležité je systematicky a rozumne dodržiavať tréningový plán, študovať, pozorovať sa a na základe získaných informácií vytvoriť tréning, ktorý bude, podľa aktuálnych cieľov, sedieť vám ako individuálnej osobnosti.

pastedGraphic_4.png

 

Stravovanie je rovnako dôležité ako silový tréning, takže chcete budovať svaly? V poriadku - na základe bežne dostupných online kalkulačiek vypočítajte hrubý odhad vášho denného výdaju v kalóriách - ten sa snažte cca 1-2 týždne všeobecnými odporúčaniami pokryť. Robte si progress fotky, merajte a vážte sa - nepriberáte a chcete? Pridajte kalórie! Váha rastie príliš rýchlo? Naopak - uberte z prjmu! Ja viem, tieto odporúčania sú až príliš všeobecné, môžete argumentovať, že niektorí ľudia predsa lepšie reagujú na nižšie množstvo sacharidov, vyšších tukov a naopak - vo výsledku však opäť dôjde na energetickú bilanciu výdaj=príjem, a čo je najdôležitejšie, ak so zdravším životným štýlom začínate, budú práve všeobecné odporúčania nástroj, ktorým získate o svojom tele aspoň základné informácie.

pastedGraphic_5.png

 

Nakoniec - najviac opomínaná (odrbávaná) regenerácia - dostatočne dlhý spánok, oddych od tréningu, prechádzky, prípadne iné formy aktívnej relaxácie sú, pre svalový rast, nutnosťou!

 

Aby sme však úplne nezatratili morfológiu tela - somatotypy sú použiteľné v oblasti športovej vedy a biológie, ak musíme brať do úvahy antropometrické faktory na určenie fyzickej kondície a fyzickej výkonnosti. Antropometrické faktory zahŕňajú šírku a dĺžku tela, telesnú hmotnosť, hustotu kostí a dokonca aj pomer kostí nohy a ramien vo vzťahu k trupu.